.

År 2013 har blivit utsett till Det europeiska medborgaråret.

Fokus kommer att ligga på de rättigheter vi har som EU-medborgare. José Manuel Barosso, Europeiska kommissionens ordförande, vill se en bredare debatt om EU bland EU-medborgarna och Kommissionen satsar på medborgardialoger med alla medlemsländer. EU-medborgare ska kunna mötas och diskutera EU och dess framtid.

I Sverige kommer sex medborgardialoger att äga rum. Redan i november kommer möten att anordnas i Stockholm och i Lund.

Medborgardialogerna kommer att vara öppna för alla och de kommer att webbsändas.

Vi får alla en chans att tala om för EU-politikerna hur vi vill att EU ska se ut och vad vi tycker om våra rättigheter.

I nedanstående länkar kan du läsa mer:

http://ec.europa.eu/sverige/news/topics/justice/news_date_978_sv.htm

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/multimedia/news/2011/08/20110811_en.htm