Hela Europa Direkt-nätverket närvarade den 13 februari på Rosenbad vid invigningen av ‪#‎EYD2015SE Europaåret för utvecklingssamarbete. I Sverige är det UD, Concord Sverige och SIDA som samordnar och fördelar stödet. Sida kommer att bjuda in till ett antal evenemang och där kan man söka medel för att arrangera en egen aktivitet som berör temaåret. Potten är på totalt 700 000 kronor, mer information och ansökningsformulär finns på sida.se

Sverige är en stark röst i EU i biståndsfrågor och vi ska utnyttja den rollen för att få med oss andra länder, vara länken mellan europeisk och global utveckling. Sverige önskar särskilt att den nya globala agendan för utvecklingsfinansiering utvecklas mer, betonar jämställdheten d.v.s. att kvinnors rättigheter görs till en prioriterad fråga i EUs utvecklingspolitik. Tredje målet är att arbeta med att minska urholkningen av biståndet för att inte svika de mest utsatta i världen. Biståndsmålet i Sverige är idag 1 % och det ska vara minst 0,7 % i EU där det idag ligger på 0,47 %. Fjärde målet är samstämmighetspolitik.

Året invigdes av Isabella Lövin, före detta EU-Parlamentariker och Sveriges nya biståndsminister med ansvar för Politik för Global Utveckling.

Mer information

Facebook: EuropeanYearForDevelopment2015

Twitter (svenska) #EYD2015SE