Kulturrådets satsning Kreativa platser har fått över 200 ansökningar där intresset för understöd varit exceptionellt. Kultursatsningen Kreativa platser ska fördela hundra miljoner kronor under perioden 2016-2018 till kulturprojekt i bostadsområden med socioekonomiska utmaningar eller lågt valdeltagande runt om i landet.

Den 29 november togs beslutet om vilka som får var med och dela på 32 miljoner kronor. Projekten sträcker sig över hela Sverige med en gemensam nämnare, nämligen att stärka de lokala nätverk av kulturutövare som bor och verkar i området

Läs mer här.