Som en del av medlemserbjudandet i vår plattform ACCESS EUROPA ingår att vi är värdar för en studieresa till Bryssel. För andra året i rad lägger vi den resan i samband med kommissionens stora konferens European Culture Forum som förväntas samla ca 1200 personer. Vi ordnar ett särskilt program för ACCESS EUROPAS medlemmar: bl a kommer vi att träffa Emma Ernsth på Culture Action Europe.

Det finns ett stort värde att samla en svensk grupp som gemensamt deltar i konferensen, så att man direkt kan utbyta erfarenheter och reflektioner med varandra. På resan deltar representanter från Region Västerbotten, Dansens Hus, SITE, Region Halland, Uppsala Kommun, Landstinget i Uppsala, Kultur i Väst, Gävle Kommun, Stadsbiblioteket Uppsala, Mångkulturellt Centrum, Riksteatern, Norrlands Operan samt frilansarna/egenföretagarna Efva Hansson och Brita Osafo.

Vi kommer även att få senaste nyheter om Kreativa Europa och andra program som i nästa programperiod kommer att innehålla kulturrelaterade utlysningar – som Regionalfonden, Central Baltic, Eastern Partnership Culture Program.

VAR: Bozar, palais des Beaux-Arts, Bryssel
NÄR: 4–6 November
Tre teman formar programmet – kulturens mätbarhet, finansiering i en digital era samt publikutveckling. Det fullständiga programmet hittar du här.