Tidigare plattformsmöten under 2017, torsdag 16 mars kl 14-17

Den 16 mars ägde rum ett möte med temat Konstnärernas villkor i Europa och deras relation med kulturinstitutioner. Hur ser villkoren och förutsättningarna ut för att jobba som konstnär/kulturutövare i Sverige och Europa idag – och hur bemöter man dessa förutsättningar från institutionernas sida? Vad måste offentligt finansierade kulturinstitutioner uppfylla för att lyckas med sitt samarbete med konstnärer? Hur korresponderar detta uppdrag med konstnärernas villkor, och vice versa? Hur kan konstnärer initiera internationella samarbeten på egen hand, och tillsammans med svenska och europeiska institutioner? Hur kan och bör samarbetet mellan institution och kulturutövare/konstnär se ut i Sverige och Europa – och hur kan det förbättras?

Under detta möte var syftet att skapa dialog mellan kulturinstitutioner och enskilda konstnärer för att skapa bättre förståelse för varandras förutsättningar och uppdrag; att stärka befintliga samarbeten och bereda en plattform för att skapa nya.

Plattformsmöten 16 mars 2017

 

Några bilder från plattformsmötet den 16 mars 2017

 

Mika Romanus VD Teaterförbundet

3

Panelen med Dritero Kasapi(Kulturhuset/Stadsteatern), Mika Romanus (Teaterförbundet), Erik Krikortz (Reko, mm.), Bettina Pehrsson (Marabouparken), Daniel Werkmäster (Uppsala konstmuseum)

2

1

5

4

Niklas Hellberg presenterar SMart produktionshus

6