12.45 – 13.15   Registrering och mingel

13.15 – 13.25   Kort presentation av plattformen Access Europa för nya medlemmar och vad har hänt sedan sist.

Iwona Preis, Intercult

13.25 – 13.40 EU samlar krafterna för en händelserik höst- en överblick över den aktuella EU-politiken

Det är mycket som håller på att hända i EU. Inriktningen för Europas framtida utveckling och stora beslut ligger      på bordet i höst. Europaparlamentsvalet 2014 sammanfaller med Riksdagsvalet i Sverige samma år. Debatten om EUs framtid kommer snart att engagera alla medborgare.

Markus Bonekamp, chef för Europaparlamentets informationskontor i Sverige

13.40 – 14.20 Internationalisering av regionens kulturverksamhet, från planering till EU-projekt på kulturaktörernas uppdrag.

Regionens internationella strategi och samverkan med kulturaktörer i Västra Götaland.

Annika Strömberg, Kultursekretariatet, Västra Götalandsregionen.

14.20 – 14.40 Kaffepaus

14.40 – 15.10 Internationalisering på en svensk kulturinstitution- på publikens uppdrag. Hur arbetar en kulturinstitution med internationella strategier och vilka satsningar prioriteras? Egna erfarenheter delges från vägen till EU-projektet ”Europe now” som 2011 har fått bidrag från Kulturprogrammet.

Rani Kasapi, ledare för Riksteaterns internationella uppdrag

15.10 – 16.00  Speak up! Från Sverige till Europa och vidare i världen.

Samarbetsbörsen för och med deltagarna i Access Europa.

Visst är det så att du bär på många idéer? Dina ideer kan växa så ta tillfället i akt och berätta för andra mötesdeltagare om det du mest brinner för just nu.