VAR: Europahuset, Regeringsgatan 65, plan 2, Stockholm
NÄR: 11 december, kl. 17:30-19:30 + mingel
Tankesmedjan Global Utmaning, Svenska Europarörelsen och Stockholms Utrikespolitiska Förening bjuder tillsammans in till ett seminarium i samarrangemang med den franska tankesmedjan Notre Europe som en del i projektet ”The EU Looks Ahead!”. ”The EU Looks Ahead!” syftar till att stärka medborgarnas röster och inflytande i Europa och därmed det europeiska projektet och demokratin. Vilka möjligheter har NGOs att göra sina röster hörda i maktens korridorer i Bryssel? Vilket inflytande har egentligen en svensk europaparlamentariker? Vad innebär vårt europeiska medborgarskap och identifierar vi oss egentligen som européer?

Anmälan till info@svenskaeuroparorelsen.se senast 9 december