European Campus of les rencontres

”European Campus of local and regional authorities for culture”

Var: Tammerfors, Finland
När: 18–21 september 2013 .
Registreringen: Nu öppen! ‘European Campus of local and regional authorities for Culture’
Temat kommer att vara Kultur och social innovation. Mer specifikt kommer lärdomar från finland, då det kommer till utbildning, kreativitet och innovation, livskvalitet, medborgardeltagande och socialt liv, som resultat av finsk kulturpolitik på lokal och regional nivå, diskuteras. Dessa aspekter behandlas även ur ett europeiskt perspektiv.

Culture Action Europe

Konferens ”It’s not just a crisis, it is a transition” samt det 21:a åriga mötet

Var: Rom
När: 3-5 oktober
Registreringen: Nu öppen! www.cultureactioneuropeconference.eu

Konferens ”The Central Baltic Showcase Conference 2013”

Var: Färgfabriken i Stockholm
När: 10 oktober.
Sista anmälningsdag: 13 september. Registrera dig här.

Konferensen kommer att visa resultaten from centralbaltiska INTERREG IV A Programme 2007–2013 och uppmärksammar vilken nytta det gett den Baltiska regionen. Som deltagare får du möjlighet att lyssna och se projektets åstadkommanden, lyssna på intressanta diskussioner, nätverka med andra intressenter och få insyn till 2014–2020 Central Baltic Programme.