Det spanska ordförandeskapet i EU i samarbete med Les Rencontres– association of european cities and regions for culture, höll kulturkonferens i Madrid i mitten av april. Temat var utvecklingen av en europeisk kulturpolitik med en spansk utgångspunkt.

Intercults Chris Torch gav perspektiv på EUs Agenda för kultur i sitt tal Culture & Society From migration to fusion: the challenge of multiple identities (PDF) / Chris Torch, Intercult, spoke on the theme “Cultural diversity and intercultural dialogue” (PDF), on the 14 April 2010 at La Rencontre de Madrid / the Spannish EU presidency.