Chris Torch, Intercult, talade på temat “Cultural diversity and intercultural dialogue” (PDF) den 14 april 2010 på La Rencontre de Madrid / Spaniens ordförandeskap i EU. / Chris Torch, Intercult, spoke on the theme “Cultural diversity and intercultural dialogue” (PDF), on the 14 April 2010 at La Rencontre de Madrid / the Spannish EU presidency.