Den 4 oktober arrangerar Access Europa – som är en plattform inom Intercult – sitt 2:a plattformsmöte i Europahuset i Stockholm – och du kan delta som medlem eller prova-på-gäst!

Mötet kommer att ledas av Iwona Preis, projektledare för Access Europa och erbjuder bl a spännande gästföreläsare.

På agendan står kulturinstitutioners internationella strategier och deltagarna får denna gång särskild inblick i Västra Götalands arbete. Riksteatern kommer att redogöra för sitt EU-projekt ”Europe now”. Mötet öppnar även upp för diskussioner mellan deltagarna – där ämnesvalet och ordet är fritt.

Läs hela programmet och anmäl dig här!

Access Europa vill underlätta för sina medlemmar att vara mer aktiva i europeiska sammanhang genom att erbjuda ett nätverk och forum för internationell omvärldsbevakning. Medlemmarna skall även få tips om europeiska och internationella stödformer.