Borders to cross Conference 2013

Var: Amsterdam, Holland
När:
29–31 oktober 2013
Ett unikt tillfälle att utbyta idéer om demokratisk och social innovation. Konferensen samlar upp till 250 statligt verksamma, aktiva medborgare, sociala entreprenörer och akademiker. Fokus ligger på gemensamt beslutsfattande, innovativa sociala företagsmodeller, vardagsdemokrati och nya förhållningssätt till ägande och samhällsekonomi.
Registreringen:
Nu öppen!
Läs mer här

European Culture Forum 2013

Var: Bozar, palais des Beaux-Arts, Bryssel
När:
4–6 November
Runt 1000 personer förväntas samlas i Bryssel i november. Tre teman formar programmet – kulturens mätbarhet, finansiering i en digital era samt publikutveckling.
Det fullständiga programmet hittar du här

Trans Europe Halles Meeting 76

– Jalla Jalla! The Power of Culture in Social Change

Var: La Friche La Belle de Mai (Marseille, France)
När:
28 november–1 december 2013
25 artister och kulturaktörer från Egypten, Jordanien, Iran, Palestina, Libanon, Marocko, Tunisien och Turkiet medverkar i TEH:s möte 76 och ger inspirerande exempel från deras arbete med kultur under svåra omständigheter. TEH:s möte i Marseille blir ett unikt tillfälle att lyssna på  berättelser om hur olika initiativ inom kultur kan leda till social förändring och ett öppnare samhälle. Trans Europe Halles hemsida där du kan läsa mer och anmäla dig.
Registreringen:
Nu öppen!

Κulturmässan i Malmö 2013

Var: Malmö
När:
Månda­gen den 14 Okto­ber, kl 11.00–19.00
Kul­tur­ar­betare och kul­tu­rutö­vare, pro­fes­sionella som amatörer träffas och låter sig inspir­eras av möj­ligheter och idéer inom kul­tur­bran­schen. Mässan blir en mötesplats för organ­i­sa­tioner och insti­tu­tioner som på olika sätt ska­par förut­sät­tningar och bidrar till bran­schens utveckling. Kulturbryggan och Crowd­cul­ture finns på plats för att svara på frågor och samtala om nya modeller för finansiering av kulturprojekt. Inbjudna talare är bland flera, China Ålander, producent för långfilmen ”ÄTA SOVA DÖ” och Mar­tin Mar­tins­son, VD för Musik i Syd. Mässprogrammet hittar du här

Musikens roll i samhället

Var: Inter Arts Center, Bergsgatan 29, Malmö
När:
onsdag 6 november kl 15–19
Vilken roll spelar musiken i samhället? En fråga som ställdes på sin spets i slutet av 2012 när talibaner invaderade Mali och förbjöd musik i den norra delen av landet. Mix Musik och Musikhögskolan i Malmö bjuder in till en halvdagskonferens där frågan kommer att belysas ur olika synvinklar. Konferensen arrangeras av Musikhögskolan i Malmö och Mix Musik. Anmäl ditt deltagande här och det är gratis. Läs mer om konferensen

Nordiska Rikskonferensen

Var: Folkets Hus i Stockholm
När:
27–28 november

Ungdomsstyrelsens nordiska rikskonferens är en mötesplats för verksamma inom ungas fritid, skola, arbetsliv, hälsa, sociala frågor. Temat för konferensen i år är: hur får vi fler unga i arbete i Norden. Ungdomsstyrelsen kommer också berätta vad som händer med EU:s nya ungdomsprogram Erasmus+ som tar vid efter årsskiftet.
Sista anmälningsdag 15 oktober.
Läs mer