(generaldirektör, Statens museum för världskultur)

Ann Follin är sedan oktober 2015 generaldirektör för Statens Museer för Världskultur SMVK. Innan dess var hon museidirektör och chef för Tekniska museet; dessförinnan var hon under sex år generaldirektör och chef för Riksutställningar. Hon har även varit utställningsledare vid Världskulturmuseet i Göteborg. Ann Follin sitter med i olika styrelser, bland annat i Arbetsgivarverkets styrelse och branschorganisationen Svenska Science Centers. Statens museer för världskultur har till uppgift att visa och levandegöra världens kulturer, särskilt kulturer med ursprung utanför Sverige. Myndigheten ska dokumentera och belysa olika kulturers yttringar och villkor samt kulturmöten och kulturell variation, historiskt och i dagens samhälle, nationellt och internationellt. I myndigheten ingår Världskulturmuseet i Göteborg samt Etnografiska museet, Östasiatiska museet och Medelhavsmuseet i Stockholm. Myndigheten har sitt säte i Göteborg.

Foto: Karl Zetterström