anna-karin_anderson244x244webAnna-Karin Andersson är verksamhetschef för Ideell kulturallians. Hon har bl.a. tagit fram rapporten ”Kultursamverkansmodellen ur civilsamhällets perspektiv” och sitter som representant för civilsamhället i Partsgemensamt forum och i referensgruppen för utredningen om ett stärkt civilsamhälle.

Anna-Karin Andersson har tidigare arbetat som förbundssekreterare för Amatörteaterns Riksförbund och som enmansutredare kartlagt amatörkulturorganisationer i norden och ungas inflytande i åldersintegrerad verksamhet.