Europa Direkt-kontoren har till uppdrag att informera om EU på lokal och regional nivå.
Att ha ett Europa Direkt-kontor ger en nära kontakt med EU-kommissionen och kontorens personal vidareutbildas regelbundet om den senaste utvecklingen på EU-området.
Det är snart dags för en ny generation Europa Direkt-kontor. Målet för Europeiska Kommissionen representationen i Sverige är att öka antalet Europa Direkt-kontor så att hela Sverige är täckt.

För att nå detta mål kommer man att annonsera, anordna allmänna möten och aktivt uppsöka potentiella värdorganisationer för att öka antalet Europa Direkt-kontor i Sverige.

För mer information skriv till COMM-REP-STO-EDIC2013-1@ec.europa.eu eller besök www.eu-kommissionen.se