Se trailern här. Vi jobbar just nu med att sammanställa slutsatser och ta fram rekommendationer för att kunna återkoppla till de deltagande institutionerna. Vi producerar också ett par filmer om projektet och våra slutsatser som kommer publiceras under våren.