Baker Karim är en svensk film- och TV-regissör som för närvarande jobbar som långfilmskonsulent på Svenska Filminstitutet.