Culture Action Europe (CAE), kulturlivets starkaste förespråkare i Europa, lanserar den 4-åriga kampanjen
we are moretorsdag 7 oktober 18.00 i Bryssel.

350 kulturaktörer samlas då President Barroso och Kommissionären för Kultur Androulla Vassiliou öppnar två dagars gemensamt arbete kring kampanjfrågorna.

Målet är ett ökat stöd, både kvantitativt och kvalitativt, från EUs Kulturprogram och EUs regionala sammanhållningspolitik.

Den 17 November förankras kampanjen i ett svenskt och nordiskt sammanhang på den internationella konferensen Re:Imagining Cultural Space arrangerat av Intercult på Orionteatern i Stockholm.

Läs pressmeddelandet från CAE “Launch of campaign we are more“.

För mer info om kampanjen eller intervju med CAE President Mercedes Giovinazzo kontakta:
Emma Ernsth, kampanjkoordinator, +32 (0)534 40 02, emma.ernsth@cultureactioneurope.org

För ett svenskt perspektiv på kampanjen och mer info om den svenska lanseringen kontakta:
Chris Torch, Intercult, 070 554 10 23
Vanessa Ware, presskontakt, Intercult, 08 644 10 23, 070 750 24 54, vanessa.ware@intercult.se