Avgående President Barroso summerar 5 år som ordförande för kommissionen. Se debatten live: