Den 28 juni presenterade EU-Kommissionens president, José Manuel Barroso, den nya långtidsbudgeten för perioden 2014-2020. Budgetpropositionen skall nu tas emot och förhandlas av samtliga medlemsstater i en process som förväntas pågå ända till 2013.

I den nya propositionen slås kultur- och mediaprogrammen ihop och skapar en enhet, Creative Europe, som ska främja de kreativa och kulturella näringarna. Budgetpropositionen har genererat en blandad kompott av reaktioner, både från regeringar, intresseorganisationer och näringslivet. Nu återstår att se om förhandlingarna kommer att tillfredsställa allas behov.

Läs budgetpropositionen här / (sorry only in Swedish)