Bella är kultursekreterare vid Region Västerbotten med ansvar för mångfaldsfrågor med syfte att bland annat bredda de regionala kulturinstitutionernas kulturutbud, personal och publik. Hon har sedan 2003 arbetat med utvecklings- och mångfaldsfrågor inom kulturområdet och var fram till 2010 mångkulturkonsulent i Västerbotten. Bella har ett stort engagemang för rättvisefrågor och var med och bildade kulturföreningen Kulturstorm som verkar  i Västerbotten för att få in fler barn och unga som tillhör underrepresenterade målgrupper. Mellan 2010–2012 var hon svensk sakkunnig i Kultur- och konstprogrammet vid Kulturkontakt Nord. Bella är även sedan i våras styrelseledamot i kulturföreningen TRYCK bestående av afrosvenska kulturarbetare och forskare verksamma inom svenskt kulturliv.