Vad finns det för möjligheter och trösklar mellan publik och arrangör?
Hur man kan arbeta för ett mer inkluderande kulturliv?
Vad kan vi lära om det senaste årets kulturdebatter om rasism?

Välkommen till ett seminarium om projektet Kulturguiden. Intercult driver Kulturguiden i samarbete med Botkyrka Kommun och Kulturdirekt. Vi vill dela med oss av kunskap, ge förslag och diskutera hur man kan utveckla Kulturguidens syfte – att inkludera fler med utländsk bakgrund till att ta del av kulturlivet. Vi vill också belysa den debatt som pågår kring representation och rasistiska stereotypa figurer utifrån ett publikperspektiv.

Målsättningen med dagen är att skapa engagemang och bjuda in till ett nätverk för fortsatt arbete. Så att vi tillsammans arbetar för att ge fler positiva kulturbesök för målgruppen afrosvenska barnfamiljer samt andra som av olika anledningar har svårt att hitta till våra kulturscener.

Medverkande

Josette Bushell Mingo regissör och aktiv i föreningen TRYCK,
Mamadou Sene; artist och Kulturguide,
Moussou Sakho; Albybo, mamma och deltagare i Kulturguiden,
Aida Jobarteh, student i etnologi och kultur – entreprenörskap som observerat och följt projektet,
Samtalsledare Ida Burén Vd för Intercult och projektledare för Kulturguiden.

Dessutom berättar Tobias Hübinette; Forskare Mångkulturellt Centrum, om utställningen Varning för ras.

PLATS: Mångkulturellt centrum, Fittja gård. T-banestation Fittja. Hitta hit
TID: 16 maj 2013 kl 9-12.
ANMÄLAN: vanessa.ware@intercult.se
Seminariet är kostnadsfritt. Alla uppmanas att ta med pengar för att betala fika. Det finns möjlighet att förhandsbeställa lunch i Tavernan på telefon 08-120 259 17.

Program

9.00 Guidad visning av utställningen Varning för ras
9.45-10.00 Kaffe
10.00-11.00 Samtal med inbjudna medverkande
11.00-12.00 Frågor och diskussion med publiken

Läs mer på www.intercult.se/kulturguiden

Intercult arbetar för att internationalisera svenskt kulturliv.  Vi skapar storskaliga transnationella och gränsöverskridande konstprojekt. Vi  är aktiva på den kulturpolitiska arenan i Sverige och Europa. Vi driver  Europeiskt Resurscentrum för Kultur (ERK) och Europa Direkt, som riktar sig  till kulturaktörer som söker verktyg och perspektiv för att arbeta  internationellt och interkulturellt.

Intercult har verksamhetsstöd från  Statens Kulturråd, Stockholms kulturförvaltning och Stockholms läns landsting.  Våra projekt stöds av EU:s kulturprogram, Svenska Institutet, Kulturkontakt  Nord och regional och lokal finansiering där vi  verkar.
www.intercult.se