Vi har tidigare informerat om att det nya kulturprogrammet Kreativa Europa blir en sammanslagning av de nuvarande programmen Kultur, MEDIA och MEDIA Mundus, vilket betyder att filmsektorn integreras som en del i kulturprogrammet. Kreativa Europa främjar också kulturell och språklig mångfald och bidrar till Europa 2020-målen för jobb och hållbar tillväxt.

Den föreslagna budgeten innebär en tolvprocentig ökning för kulturprogrammet. Det är visserligen betydligt blygsammare än den 37 procentiga ökning som kommissionens föreslog i höstas, men ändå en viktig signal att man vill satsa på kulturen i en situation när den totala budgeten för första gången i historien föreslås minska. En viktig del av satsningen är att införa lånegarantier för att underlätta för mindre kulturentreprenörer att få banklån till projekt och samarbeten.

De särskilda målen för kulturdelen inom Kreativa Europa ska vara att stödja den europeiska kulturella och kreativa sektorns förmåga att verka över gränserna. Med programmet vill man även främja rörlighet över gränserna för både verk och kulturaktörer och bidra till att dessa når ut till ny publik i och utanför Europa.

Kulturdelen i det nya programmet föreslås innehålla färre delar. Dagens nio stödformer ska bli fyra:
•    Samarbetsprojekt där man för samman kulturaktörer från olika länder

•    Verksamhet som utförs av europeiska organ, som omfattar nätverk med aktörer från olika länder

•    Verksamhet som utförs av organisationer som tillhandahåller en europeisk plattform för att främja och utveckla nya begåvningar och främja cirkulationen av konstnärer och verk, och som har storskalig genomslagskraft inom hela systemet

•    Stöd till översättning av skönlitteratur
.

Läs mer på: ec.europa.eu/commission_2010-2014/vassiliou/headlines/news/2013/02/20130213-what-the-european-council-agreement-means-for-eu-education-youth-and-culture-programmes_en.htm