Carl Heath är forskare och designer vid Interactive Institute Swedish ICT, ett forskningsinstitut som utforskar framtidens upplevelser och teknologier genom användarcentrerad design och metodik. Carl är verksam i gränslandet mellan utbildning, kultur, IT och interaktionsdesign.