Efter att ha turnerat landet runt ska Cirkus Cirkörs föreställning ”Limits” nu visas upp i resten av världen. Föreställning berör det ständigt aktuella temat migration där Cirkus Cirkörs gränsöverskridande samhällsengagemang är ständigt närvarande.

Cirkus Cirkör använder cirkus som en metafor för livet, och behandlar i den här uppsättningen flyktingfrågan ur en poetisk infallsvinkel.

Läs mer om föreställningen här:

 

Källa: SR