Den svenske justitie- och migrationsministern Morgan Johansson tar tag i frågan på europeisk nivå. Hoppas att han även tittar närmare på att förbättra mottagningssystemet i Sverige.
Här är en intressant artikel om flyktingfrågan från Europaportalen.