2-3 mars har CORNERS partnersmöte på Intercult i Stockholm. Den europeiska plattformen är inne i ett spännande skede. Första fasen, CORNERS R&D är halvvägs, vilket innebär utvärdering och förbättringar inför årets två Xpeditioner  till Europas hörn. Samtidigt gör partnersgruppen nu upp planerna för kommande samproduktioner och turnerande, och fler organisationer bjuds in till projektet.