Är du en kulturaktör? Vill du att den skapandeprocessen ska leda till verklig innovation, inte bara idag utan även i framtiden, inte bara här utan för hela kontinenten? Välkommen att ansluta dig till CreArt.

CreArt är ett projekt som genomförs med EU Komissionens stöd. Syftet med projektet är att samordna politik, aktiviteter och arbetsmetoder runt kultur. Dessutom att utforma nya sätt att etablera relationer och stödja skapande både från den offentliga och den privata sektorn, vilket i sin tur ska främja europeiskt medborgarskap.

CreArt stödjer lokala initiativ samt utformar kommunikations- och utvecklingsverktyg som hjälper konstnärer från hela kontinenten att få åtkomst till information. Värdegrunden bakom projektet är vikten att stärka en europeisk medvetenhet samt vikten av konst och kultur i livet för medborgarna.

Alla europeiska städer och lokala kulturaktörer uppmuntras att gå med i denna rörelse! Du kan skicka ett mail till create@fmcva.org