VAR: Bryssel
NÄR: 19 november 2014
Konferensen kommer att handla om hur kulturen och kreativa industrier kan gynna ekonomisk tillväxt.
Kulturella och kreativa industrier har visat sig vara motståndskraftiga mot krisen och har med innovativa lösningar bidragit till tillväxt och sysselsättning. Dessa erfarenheter måste delas och stärkas på EU-nivå för att locka och öka investeringar och mäta effekterna i olika ekonomiska sektorer. Ett av förväntade utfallen från denna konferens, är att skapa en plattform för att vårda den europeiska debatten om kultur och kreativitet genom olika aktörernas perspektiv.
För att registrera sig till konferensen: