Finns det ett mervärde av eventuella EU-åtgärder för att främja crowdfunding?

EU-kommissionen har bjudit in intressenter för att diskutera och ta del av åsikter om potentiella fördelar som crowdfunding kan ha. Organisationer, företag, personer som arbetar med crowdfunding samt myndigheter, universitet och ekonomiska organisationer har möjlighet att från den 3 oktober till den 31 december lämna in sina åsikter och kunskaper om ämnet. Syftet med konsultationen är att kommissionen ska få bättre underlag för planerade framtida initiativ på EU-nivå. Läs Kommissionens pressmeddelande här.

Osäker på vad crowdfunding egentligen innebär? Läs mer här