I morgon samlas 200 personer – såväl politiker som representanter för kulturlivet –  kring EU-Kommissionens förslag om kulturens roll  i EU:s framtid. Kulturlivets beslutsfattare, institutionschefer,  branschföreträdande organisationer och det fria kulturlivet deltar för att ta reda på hur Sverige ska agera i frågan om kultur på Europanivå. På plats finns chefer från Kulturdepartementet, landets regionala och kommunala kulturförvaltningar, Svensk Scenkonst, KLYS, Ideell Kulturallians, Kulturskaparna, Kungliga Operan, Statens Museer för Världskultur, Musiksverige, Svenska institutet, Tillväxtverket med flera.

Vilken är Sveriges roll i EU:s framtida kulturpolitik?  Vad är EU-kommissionens argument för att kultur ska bli ett prioriterat område  i EU:s budget? Vad blir konsekvenserna av att stödet till kultur och media nu  slås samman till ett program?

Chris Torch, senior associate,  Intercult
Trots all ekonomisk stress så har EU ändå bestämt att kultur  behöver en starkt plats. Kulturen får en mycket betydande ökning i budgeten med 37%. Det är ett bevis på att EU och medlemsstaterna börjar  uppfatta kultur som en faktor för utveckling och demokrati. Det är en  väldigt viktig signal om att människan är mer än bara en ekonomisk  varelse.

Förslaget till Kreativa Europa programmet är det  mest långtgående beviset för att kultur börjar ta sin plats som en del i det  europeiska projektet, Den föreslagna höjningen av det samlade programmet, som  inkluderar media och kreativa näringar, är en av få poster som EU-kommissionen  valt att föreslå en höjning med 37%. Syftet med konferensen är att ta reda på  regeringens inställning till Kreativa Europa och att diskutera kulturens roll  i andra samhällsområden med Europaparlamentariker, samt nationella och  regionala representanter.

Vanessa Ware, kommunikatiosnansvarig,  Intercult
Vi märker ett stärkt intresse från både kultursektorn och  politiker att diskutera kulturens roll i EU. Fredagens konferens är fullbokad  och kön till en reservplats är lång.

Mer om hur EU  beslutar om budgeten: EU:s politiska process liknar den svenska.  EU-kommissionen frågar sina ministrar vad som behöver göras för att genomföra  de politiska målen och ett förslag läggs som godkänns av Europapralamentet där  medlemsländernas folkvalda sitter. Barosso säger att Europa 2020-strategin är  det enda som EU ska syssla med. Programmet Kretativa Europa är det konkreta  förslaget på hur kultur- och medieområdet ska utvecklas.

Mer om Det Europeiska Projektets framtid – en konferens om kulturens roll i förverkligandet av  Europa 2020-strategin.
Ett samarbete mellan Intercult, Riksteatern och EU-Kommissionen i Sverige.  TID: 9  december 9.00-15.00 PLATS: Europahuset, Regeringsgatan 65,  Stockholm
Konferensen sänds live via Bambuser

Medverkande: Kultur- och idrottsminister Lena Adelsohn  Liljeroth, Vladimir Sucha,, Direktör med ansvarsområde kultur, multilingualism och kommunikation, Europeiska kommissionens generaldirektorat för utbildning och kultur Europaparlamentarikerna Anna Maria Corazza Bildt  (M), Cecilia Wikström (Fp) och Kent Johansson (C),riksdagsledamöterna Tina  Ehn (Mp), ledamot i Kulturutskottet och Pyry Niemi (S), ledamot i  EU-nämnden, Pierre Schellekens, chef EU-kommissionen i Sverige med  flera. Birgitta Englin, VD Riksteatern och Chris Torch, Senior associate  Intercult leder samtalen.

Läs mer om konferensen, programmet och talarna:  www.intercult.se/deteuropeiskaprojektetsframtid

För  pressakreditering anmäl dig direkt till Vanessa Ware, kommunikationsansvarig,  Intercult
vanessa.ware@intercult.se, T: 08 644 10 23, M: 070 750 24  54

Intercult arbetar för att internationalisera svenskt kulturliv.  Vi skapar storskaliga transnationella och gränsöverskridande konstprojekt. Vi  är aktiva på den kulturpolitiska arenan i Sverige och Europa. Vi driver  Europeiskt Resurscentrum för Kultur (ERK) och Europa Direkt, som riktar sig  till kulturaktörer som söker verktyg och perspektiv för att arbeta  internationellt och interkulturellt.

Intercult har verksamhetsstöd från  Statens Kulturråd, Stockholms kulturförvaltning och Stockholms läns landsting.  Våra projekt stöds av EU:s kulturprogram, Svenska Institutet, Kulturkontakt  Nord och regional och lokal finansiering där vi  verkar.
www.intercult.se