Intercult är en av grundarna och medlem i en europeiskt plattform River//Cities, bestående av 35 medlemmar från EU och grannländer. Nätverket arbetar för en hållbar utveckling av människor, kultur och utbildning vid Europas vattenstäder.

Inom nätverket har kulturorganisationer från sex länder, däribland Intercult, gått samman och fått bidrag från programmet Grundtvig Learning Partnership.

Projektet ”Culture for Waterfront´s partners” möttes senast i Ostend i Belgien den 27-28 september 2012. Temat för det mötet var “Impact of culture on citizenship: digital and multimedia skills triggering community sense”.

Nästa projektmöte och River//Cities‘ årsmöte arrangeras av Intercult i Stockholm den 21-22 mars 2013. Temat blir då: Impact of culture on citizenship: the role of culture in developng a sustainable European society.

Under mötet i Stockholm kommer deltagarna att få en inblick i slussenprojektet och andra stadsförnyelseprojekt – där man bjuder in kulturverksamheter och medborgare att på olika sätt delta i planeringsprocessen. Vi kommer att diskutera kulturens roll i dessa stadsförnyelsesatsningar

Den 21 mars arrangeras ett öppet seminarium med namnet: TO CREATE A NEW URBAN SPACE FOR PEOPLE BY PEOPLE.

Anmäl dig gärna till Iwona Preis om du vill delta i mötet genom att KLICKA HÄR.

Läs mer om Culture for Waterfronts genom att KLICKA HÄR.