Intercult är en av grundarna och medlem i ett europeiskt nätverk River//Cities, bestående av 35 medlemmar från EU och grannländer. Nätverket arbetar för hållbar utveckling av stadens sjösida till platser för människor, kultur och utbildning.

Inom nätverket har kulturorganisationer från sex länder, däribland Intercult, gått samman och ansökt om bidrag från programmet Grundtvig Learning Partnership.

Projektet ”Culture for Waterfront´s partners” möttes senast i Ostend i Belgien den 27-28 september 2012. Temat för det mötet var “Impact of culture on citizenship: digital and multimedia skills triggering community sense”.

Nästa projektmöte och River//Cities‘ årsmöte arrangeras av Intercult i Stockholm den 23-26 mars 2013. Anmäl dig gärna till Iwona Preis om du har intresse av att delta i mötet.