Torsdagen den 6 december arrangerar Intercult, Riksteatern och EU-kommissionen i Sverige:

DET EUROPEISKA PROJEKTETS FRAMTID – DEL II

– en konferens om kulturens roll i demokratiutveckling och för samarbete över gränser.

Tid: 08.30-16.00 (Konferensen börjar 09.30.)
Plats: Europahuset, Regeringsgatan 65 i Stockholm

Kom och låt dig inspireras under en spännande dag på Europahuset. Eftersom du är medlem i Access Europa så har vi här nöjet att meddela att vi har reserverat en plats till dig!

I linje med Europa 2020 strategin planerar EU kommissionen en rad åtgärder för att stimulera sysselsättning och tillväxt i de kulturella och kreativa sektorerna.

Kultursektorns praktiska verktyg för dessa mål, Kreativa Europa, fokuserar på ekonomisk tillväxt och på kulturens egenvärde.

Med årets konferens vill vi belysa hur Kreativa Europa i förlängningen också ger kulturutövare en möjlighet att stärka europeisk solidaritet, sammanhållning och demokrati. Vi kommer också uppmärksamma betydelsen av ett aktivt medborgarskap – som en förutsättning för en god samhällsutveckling och en social sammanhållning.

Det här är ett unikt tillfälle att tillsammans med företrädare från kultursektorn och civilsamhället få insikter om hur vi i Sverige kan använda oss av det ramverk för idéer, det verktyg som Kreativa Europa är och formulera en ny strategi för – DET EUROPEISKA PROJEKTETS FRAMTID!

Bland talarna märks Pierre Schellekens, chef EU-kommissionen i Sverige, Ann Branch, chef för Kreativa Europa, DG Culture & Education, EU, Tomas Lindman, Sveriges Kulturråd i Bryssel.

Chris Torch, Senior Associate, Intercult och medlem i European Expert Network on Culture (EENC) modererar dagens program. I panelen sitter Saadia Hussain, konstnär och konstpedagog, Eva Bergquist, departementsråd på Kulturdepartementet m fl. Fler namn och ett fullständigt program presenteras längre fram.

www.intercult.se/2012-ars-konferens

Varmt välkommen!

Intercult, Riksteatern och EU-kommissionen i Sverige.