..

– om kulturens roll i demokratiutveckling och för samarbete över gränser.

..

Läs mer och anmäl dig på konferenssidan!

..

..

Datum: torsdagen den 6 december 2012
Plats:
Europahuset, Regeringsgatan 65 i Stockholm

Tid: 08.30 – 16.00 (Konferensen börjar 09.30.)

Arrangörer: Intercult, Riksteatern, EU-kommissionen i Sverige

I linje med Europa2020-strategins inriktning på stabil ekonomisk utveckling planerar EU kommissionen en rad åtgärder för att stimulera sysselsättning och tillväxt i de kulturella och kreativa sektorerna.

Kultursektorns praktiska verktyg för dessa mål, Kreativa Europa, fokuserar på ekonomisk tillväxt och på kulturens egenvärde. Med årets konferens vill vi belysa hur Kreativa Europa i förlängningen också ger kulturutövare en möjlighet att stärka europeisk solidaritet, sammanhållning och demokrati.

Vi bjuder in till diskussion om hur vi tillsammans genom kulturens möjligheter och potential kan finna lösningar för att stödja den demokratiska utvecklingen.

Kultursektorn fyller redan en viktig funktion när det gäller att utveckla och driva en interkulturell dialog, att sprida kunskap och att profilera Europa på den globala arenan – men vilket ansvar har kultursektorn i tider då det talas om en eventuell splittring av EU? Vilka nya tankar ska till? Vilka nya europeiska initiativ krävs? Hur genomförs de och vem tar ansvaret för den europeiska sammanhållningen?

2013 utnämndes av EU-kommissionen till Det europeiska medborgaråret och vi vill även uppmärksamma betydelsen av ett aktivt medborgarskap – med medvetenhet och engagemang – som en förutsättning för en god samhällsutveckling och en social sammanhållning.

I den demokratiska och solidariska andan vill vi också under konferensen tydliggöra vikten av samarbeten mellan kultursektorn och andra samhällsområden och diskutera styrkan med att flytta kulturella institutioner ”utanför deras väggar” under dessa samarbeten.

Kom och låt dig inspireras under en spännande dag på Europahuset. Få insikter om hur vi i Sverige kan använda oss av det ramverk för idéer, det verktyg som Kreativa Europa är och hjälp till att formulera en ny strategi för – DET EUROPEISKA PROJEKTETS FRAMTID!

Varmt välkommen!

..

………. ………….. ……….... ..

..