.

Intercult och Riksteatern inbjuder till den årliga kulturkonferensen…

Det Europeiska Projektets Framtid – Del II

– en konferens om kulturens roll i demokratiutveckling och för samarbete över gränser.

Datum: torsdag en den 6 december 2012
Plats: Europahuset, Regeringsgatan 65,  Stockholm
Tid: 08.00 – 16.00

Arrangörer: Intercult, Riksteatern.

Vi hoppas att konferensen kommer att bli ett unikt tillfälle att diskutera hur vi tillsammans kan finna lösningar genom kulturens möjligheter och potential för att stödja Europas demokratiska utveckling.

I linje med Europa 2020 strategins inriktning på stabil ekonomisk utveckling planerar EU kommissionen en rad åtgärder för att stimulera sysselsättning och tillväxt i de kulturella och kreativa sektorerna (KKS).

Kultursektorns praktiska verktyg för dessa mål, Kreativa Europa, fokuserar på ekonomisk tillväxt och på kulturens egenvärde. Med årets konferens vill vi belysa hur Kreativa Europa i förlängningen också ger kulturutövare en möjlighet att stärka europeisk solidaritet, sammanhållning och demokrati.

Vi bjuder in till diskussion om hur vi tillsammans genom kulturens möjligheter och potential kan finna lösningar för att stödja den demokratiska utvecklingen.

Kultursektorn fyller redan en viktig funktion när det gäller att utveckla och driva en interkulturell dialog, att sprida kunskap och att profilera Europa på den globala arenan – men vilket ansvar har kultursektorn i tider då det talas om en eventuell splittring av EU? Vilka nya tankar ska till? Vilka nya europeiska initiativ krävs? Hur genomförs de och vem tar ansvaret för den europeiska samanhållningen?

2013 utnämndes av EU kommissionen till Det europeiska medborgaråret och vi vill också uppmärksamma betydelsen av ett aktivt medborgarskap – med medvetenhet och engagemang – som en förutsättning för en god samhällsutveckling och en social sammanhållning.

I den demokratiska och solidariska andan vill vi också under konferensen tydliggöra vikten av samarbeten mellan kultursektorn och andra samhällsområden samt diskutera styrkan med att flytta kulturella institutioner ”utanför deras väggar” under dessa samarbeten.

Låt dig inspireras under en spännande dag på Europahuset. Få insikter om hur vi i Sverige kan använda oss av det ramverk som Kreativa Europa är och hjälp till att formulera en ny strategi för – DET EUROPEISKA PROJEKTETS FRAMTID!

Värd för konferensen är Birgitta Englin, VD på Riksteatern och Chris Torch, senior rådgivare på Intercult

Programmet är under planering och innehåller internationella gäster, paneldiskussioner och publikdebatt.  Fullständigt program kommer att presenteras längre fram.

Registreringen öppnar den 6 november på www.intercult.se.