Den 1 mars lämnar Kulturrådet in sitt budgetunderlag till regeringen.

Kulturrådets prioritering för den kommande treårsperioden är tydlig: det är dags att öka stödet till det fria kulturlivet. Anslagen för exempelvis koreografer, fri scenkonst, musikarrangörer och konstnärsdrivna gallerier har inte räknats upp på många år och ersättningar och löner till kulturaktörerna har därför successivt urholkats.

Genom Kulturrådet fördelar staten årligen 250 miljoner kronor till organisationer inom det fria kulturlivet. Stöden finansierar konstnärlig verksamhet av hög kvalitet i hela landet. En ökning av stöden skulle bidra till en vitalisering av Sveriges kulturliv och göra det möjligt för fler att ta del av konstnärliga upplevelser.

De kulturpolitiska målen som riksdagen beslutat om betonar att kulturen ska vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft med yttrandefriheten som grund. Alla ska ha möjlighet att delta i kulturlivet. Kreativitet, mångfald och konstnärlig kvalitet ska prägla samhällets utveckling.

HÄR hittar du skriften