I budgetpropositionen för 2017 satsar regeringen på bättre villkor för kulturen genom att stärka scenkonsten och höja biblioteksersättningen. Syftet med regeringens utökade satsningar är att ge mer kultur för fler i hela landet.

259 miljoner kronor ska riktas till scenkonsten till syfte att stärka fortsatt brett utbud av musik av hög kvalitet och god tillgänglighet till musikverksamheter i hela landet. Kulturen kan därmed nå fler.

Den totala biblioteksersättningen uppgår till ca 156,8 miljoner kronor, en höjning med 7,8 miljoner kronor jämfört med 2016.

Läs mer på Regeringskansliet.