Nu ställer sig även Danmarks kulturminister Marianne Jelved bakom Oslodeklarationen. Marianne Jelved uttrycker bland annat att det är en skyldighet att bekämpa stereotyper, fördomar och all skadlig praxis i förhållande till personer med funktionsnedsättning. Hon pekar också på mediernas ansvar i bildproduktionen av människor med funktionsnedsättning och att bilderna måste avspegla befolkningens mångfald och diversitet. Även Sveriges kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth har ställt sig bakom deklarationen.

Funktionshinderrådets projektledare Maria Montefusco säger att Europarådet nyligen också tagit ställning för inkludering av funktionsnedsatta i kulturlivet och tror att det kan leda till tydligare resultat om tillräckligt mycket uppmärksamhet tillägnas frågan.

Rådet för nordiskt samarbete om funktionshinder arrangerar under året möten och debatter om inkludering. 2014 kommer möten främst anordnas i Norge och Island. Den 26 Mars anordnade Nordens Välfärdscenter mötet ”Mediernas roll och ansvar för inkludering”. Mer om projekten finns att läsa på: http://www.nordicwelfare.org/Projekt/Kultur-media-och-synlighet/ Här kan du ladda ned temahäftet ”Fokus på kultur, media och synlighet”