Samproducerar man film på internationell nivå söker man stöd från Eurimages.

Eurimages har fyra deadlines årligen och består av 35 medlemsländer. För att söka krävs att ett projekt har samproducenter från minst två olika medlemsländer. MEDIA Desk Sverige och SFI arrangerar den 5 december en workshop där Francine Raveney från Eurimages sekretariat berättar om hur man lyckas med sin ansökan.

Workshopen hålls i Filmhuset och du anmäler ditt intresse till oss på mediadesk@sfi.se.