Den 1 januari 2014 sjösattes EU:s nya stödprogram till den kreativa och kulturella sektorn vilket innebär att tre program blir ett. MEDIA-programmet, Kulturprogrammet och MEDIA Mundus slogs samman till Kreativa Europa. I och med detta så får även MEDIA Desk Sverige ett nytt namn: Kreativa Europa Desk MEDIA.

I Sverige kommer kontaktkontoren för de båda delprogrammen att fortsätta arbeta i sina tidigare etablerade former men under nya namn. Kreativa Europa Desk MEDIA informerar och ger råd om delprogrammet MEDIA och Kreativa Europa Desk Kultur om delprogrammet Kultur.

På Kreativa Europa Desk MEDIA arbetar som tidigare Ulrika Nisell och Anders Wilhelmsson och har man frågor gällande delprogram Kultur så vänder man sig till Elin Rosenström eller Anna Swedmark Westin på Kreativa Europa Desk Kultur.

Kreativa Europa Desk Sveriges webbplats