Demokratiskolan i samarbete med Europahuset Stockholm har tagit initiativet till att anordna ett seminarium med syfte att lyfta fram allt det positiva som händer inom området deltagande demokrati och medborgerligt inflytande. Heldagsseminariet bjuder på föreläsningar från bland annat: Bruno Kaufmann, statsvetare, journalist och lokalpolitiker, Cecilia Wikström, ordförande i Europaparlamentets framställningsutskott och Daniel Lindvall, huvudsekreterare på Demokratiutredningen.

Anmälan och program: http://www.demokratidagen.eu/