… pågår det en intensiv fortbildning i Art diversity and Integration, arrangerad av Elan Interculturel. Intercults VD IDa Burén är en av deltagarna. Kursen riktar sig till verksamheter inom kultur, sociala frågor, communityarbete och utbildning. Utöver metodutveckling och erfarenhetsutbyte mellan deltagarna diskuteras frågor som kulturell mångfald som inkluderar åldersgrupper, sexuell läggning, social tillhörighet och andra subkulturer, hur konst kan skapa möten och engagemang över gränser.