Erasmus+, EU-programmet för utbildning, som även lämpar sig för samarbetsprojekt om lärande inom kultursektorn (Key Action 2), har gjort en utlysning för 2015. Programguiden på engelska, alla ”key actions” och slutdatum för inlämning av ansökan finns på Europakommissionens hemsida här:

Till programguiden