Den 15 november lyckades inte medlemsstaterna och Europaparlamentets ledamöter komma överens om budgeten för 2011. Till följd av Lissabonfördraget har Europaparlamentet utökade befogenheter när det gäller budgetrelaterade frågor, i samma utsträckning som de nationella regeringscheferna.

Budgetförhandlingarna fallerade i första omgången kring frågan om andelen medel som går till den europeiska administrationen, dvs de europeiska institutionerna. EU-kommissionen ska nu lägga fram ett nytt budgetförslag som ska antas av rådet, med förhoppningen om att man når en överenskommelse under det möte för medlemsstaternas regeringschefer 16-17 december.

Läs mer om processen och budgetförslaget