Ahmad Alhendawi, FN:s representant för ungdomsfrågor, medverkade 12 februari vid ett ungdomsforum i New York och sa att en ”känsla av delaktighet” är avgörande för framgången för den kommande utvecklingsagendan. Och att världens 1,8 miljarder unga människor är redo att ”bära sin del” av post-2015-utvecklingen (efter Millenniemålen). EU 2020 ska samspela med den nya globala utvecklingsagendan framför allt hållbarhetsfrågan och fattigdomsbekämpning.

Vilken del av utvecklingen är EU och dess medlemmar redo att bära vidare till 2020? Var har EU en viktig roll att spela? Vad tycker Sverige?
Den viktigaste regeln som gäller i EU i förhållande till medlemsstaternas nationella parlament är subsidiaritetsprincipen. Kort innebär den att EU inte ska stifta fler lagar än det faktiskt behövs. 2014 har EU därmed lagt färre lagförslag än de föregående åren. Kultur är ett område där den nationella staten måste ta sitt ansvar för ett levande kulturliv i hela landet. EU kan däremot genom programmet Kreativa Europa bidra med stöd till internationella samarbeten för att främja mobilitet av verk och artister.

Den andra viktiga principen är demokratisk delaktighet, att fråga medborgarna vad de tycker, genom t.ex. medborgardialoger och politiskt inflytande i Europaparlamentet. Sverige är med sina 20 ledamöter i Europaparlamentet ett litet land i EU men har en stark röst i vissa frågor, t.ex. biståndspolitiken.

Den europeiska utvecklingsagendan EU 2020