Möjligheter att samarbeta med kollegor i andra länder och delta i europeiska projekt finns också för bibliotek och kulturverksamhet. Hur gör man när man deltar i eller driver ett europeiskt projekt? Partnersök, ansökningar – vad bör man tänka på? EDIs medarbetare Chris Torch gästtalar om värdet av internationella samarbeten inom kulturområdet.

EDI Gävleborg Inspirationsdag 21oktober (PDF) / (Sorry, only in Swedish)