Asylpolitik, miljö-, och klimatfrågor och en jämlik representation av alla länder inom EU – viktigaste Europafrågorna för eleverna i årskurs tre på Södra Latin. Vad tycker du?

Eleverna ska medverka i ”Södermalms medborgardialog” den 11 oktober där dom kommer att ställa sin fråga till dom inbjudna politikerna. Syftet med workshopen var att uppmärksamma eleverna på EU i deras vardag och uppmuntra till ett aktivt deltagande. Vi återvände till kontoret med flera post-it lappar fulla med intressanta tankar, frågor och idéer. Det ska bli intressant att se vilket tema eleverna slutligen bestämmer sig för att prata om under medborgardialogen!