Det övergripande temat för 2014 är Vägval Europa. Mycket fokus kommer självklart att vara på Europaparlamentsvalet som hålls i slutet av maj.  Temat  kring ett europeiskt land fortsätter – i år är det Österrike som är i fokus.

Med anledning av den dramatiska utvecklingen i Ukraina kommer författaren och journalisten Stig Fredrikson, tidigare Moskvakorrespondent, till Hässleholm. Han kommer, tillsammans med Rolf Gustavsson och Christian Danielsson att diskutera den rådande situationen, EUs roll och, inte minst, relationerna med Ryssland.
När: Tisdag 25 mars klockan 14.45-16.15

Bland deltagarna i år finns EU-minister Birgitta Ohlsson, korrespondenten och författaren Kjell Albin Abrahamson, Europaparlamentarikerna Gunnar Hökmark och Anna Maria Corazza Bildt samt kandidaterna Lars Adaktusson och Jytte Guteland.

Läs mer…