Den 9 juni antog Europaparlamentet en resolution som uppmanar kommissionen att anta en EU-strategi för kvinnors rättigheter och jämställdhet, med tydliga mål och verktyg för uppföljning. Resolutionen belyser jämställdhetsdimensionen inom viktiga områden såsom migration, asyl, fred och säkerhet, mat, handel, miljö. En sammanfattning  av resolutionens viktigaste punkter finns här
Hela rapporten kan du läsa här